Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thuật toán khai thác tập hữu ích cao dựa trên di truyền với đột biến xếp hạng Tải xuống Tải xuống PDF