Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thuật toán khai thác mẫu phổ biến hiệu quả trên cây FP-Tree Tải xuống Tải xuống PDF