[1]
Trần, A.D. và Phạm, Đức T. 2021. Thuật toán khai thác mẫu phổ biến hiệu quả trên cây FP-Tree. Tạp chí Khoa học HUFLIT. 6, 3 (tháng 9 2021), 65.