1.
Phạm THL. Định hướng giảng dạy môn văn học Nhật Bản trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Nhật Bản học của Khoa Đông Phương. HJS [Internet]. 30 Tháng Sáu 2022 [cited 4 Tháng Ba 2024];7(1):55. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/108