1.
Nguyễn TN. Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. HJS [Internet]. 15 Tháng Chạp 2022 [cited 23 Tháng Năm 2024];7(2):82. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122