1.
Lý HT Ân, Trần DK, Lê MH, Trần Đình T, Trần VL. Phân loại tế bào bạch cầu ác tính trên ảnh hiển vi. HJS [Internet]. 5 Tháng Mười 2022 [cited 30 Tháng Ba 2023];7(1):25. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/128