1.
Trần AD, Phạm Đức T. Thuật toán khai thác mẫu phổ biến hiệu quả trên cây FP-Tree. HJS [Internet]. 28 Tháng Chín 2021 [cited 17 Tháng Năm 2022];6(3):65. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/52