Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sinh thái nhân văn và nhiệm vụ bảo vệ môi trường sống cho sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay Tải xuống Tải xuống PDF