Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tác động vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Bến Tre Tải xuống Tải xuống PDF