Quay trở lại Chi tiết Bài báo Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản: Tăng tốc hợp tác trong giai đoạn mới Tải xuống Tải xuống PDF