Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản: Tăng tốc hợp tác trong giai đoạn mới

Các tác giả

  • Thành Trung Nguyễn
  • Thị Kim Thoa Phạm

Tóm tắt

So với các lãnh vực khác, mối quan hệ quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản chứng kiến một sự tăng tốc nhanh chóng trong thời gian gần đây. Bài nghiên cứu tìm hiểu những động lực trong việc Nhật Bản đẩy mạnh chính sách hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Các tác giả xem xét việc hợp tác quân sự song phương trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bằng việc xem xét sự thay đổi trong chính sách hợp tác quốc phòng của Nhật Bản với Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 cho đến năm 2020, các tác giả lập luận rằng phía Nhật Bản giữ vai trò chủ động trong việc thúc đẩy mối quan hệ an ninh song phương lên một tầm cao mới. Bài nghiên cứu cũng chỉ ra những mảng hợp tác quốc phòng có nhiều sự biến đổi trong thời gian gần đây, cũng như các thách thức cho mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-04-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn T. T., & Phạm T. K. T. (2022). Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản: Tăng tốc hợp tác trong giai đoạn mới. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(4), 32. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/98

Số

Chuyên mục

Bài viết