Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Bản tin Thông tin Khoa học HUFLIT từ năm 2002, sau đó chuyển thành Tập san Ngoại ngữ - Tin học & Giáo dục đã được ấn thành 25 số, nay tiếp tục phát triển thành Tạp chí và phát hành Số 1 tháng 10/2015.

Mục đích hoạt động báo chí của Tạp chí Khoa học HUFLIT là diễn đàn khoa học thông tin về các hoạt động giáo dục, đào tạo và đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, các nhà khoa học và sinh viên trong Trường và của các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo - nghiên cứu; là cầu nối giữa đào tạo và ứng dụng, giữa nghiên cứu và thực tiễn kinh tế - văn hóa - xã hội; đáp ứng nhu cầu trao đổi, phổ biến thông tin khoa học của người làm công tác giáo dục, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

 

Hội đồng biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình và hiệu quả của đông đảo bạn đọc trong và ngoài trường với những bài báo khoa học có chất lượng mang tính lý luận và thực tiễn để Tạp chí Khoa học HUFLIT luôn mang đến độc giả những kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học hữu ích. Hội đồng biên tập cũng mong muốn bạn đọc thường xuyên tham khảo, nghiên cứu, góp ý và viết bài gửi về Tạp chí để cùng góp phần xây dựng Tạp chí Khoa học HUFLIT ngày càng phát triển và giá trị.

Định dạng bài viết gửi đăng trên Tạp chí theo mẫu trong file HJS-Template.docx