Liên hệ

Journal Editorial Department
828 Su Van Hanh, P.13, Q.10, TP.HCM

Liên lạc chính

HUFLIT Journal of Science
HCM City University of Foreign Languages - Information Technology
Điện thoại (+84 28) 38 632 052 Ext 110

Liên hệ hỗ trợ

Nguyen Xuan Giao