Quay trở lại Chi tiết Bài báo Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ: Kiến tạo tầm nhìn chiến lược chung từ chính quyền Barack Obama đến Donald Trump Tải xuống Tải xuống PDF