Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ: Kiến tạo tầm nhìn chiến lược chung từ chính quyền Barack Obama đến Donald Trump

Các tác giả

  • Thành Trung Nguyễn
  • Tuấn Nhã Lê

Tóm tắt

Vai trò của Việt Nam trong các sáng kiến đa phương của Mỹ nhằm giải quyết vấn đề trong khu vực ngày càng tăng trong thời gian vừa qua. Khác với nhiều nhà nghiên cứu khác khi cho rằng nhân tố Trung Quốc với đối sách ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn trong khu vực định hình mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, chúng tôi khẳng định chính tầm nhìn chung mới là tác nhân quyết định, đó là: cùng nhau  duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực vì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Bài nghiên cứu cho rằng yếu tố Trung Quốc có tác dụng thúc đẩy hai quốc gia xích lại gần nhau hơn, nhưng để giữ cho Việt Nam và Mỹ duy trì một mối quan hệ bền chặt thì nó cần phải dựa những giá trị chung và quan điểm chung về tình hình an ninh khu vực. Bài nghiên cứu tìm hiểu chính sách quốc phòng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Obama cũng như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới thời tổng thống Trump trong mối tương quan với chính sách quốc phòng Việt Nam. Các tác giả cũng trình bày các lãnh vực khác nhau mà quốc phòng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-04-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T., & Lê, T. N. (2022). Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ: Kiến tạo tầm nhìn chiến lược chung từ chính quyền Barack Obama đến Donald Trump. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(4), 43. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/99

Số

Chuyên mục

Bài viết