Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp phần mềm và tác động của chiến lược sáp nhập và mua lại lên chuỗi trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV Tải xuống Tải xuống PDF