Nghiên cứu chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp phần mềm và tác động của chiến lược sáp nhập và mua lại lên chuỗi trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV

Các tác giả

  • Nguyễn Huỳnh Trọng Hiếu Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

Từ khóa:

chuỗi giá trị nội bộ, công nghệ phần mềm, sáp nhập và mua lại, cách mạng 4.0, dịch Covid-19

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định các hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi giá trị nội bộ của doanh nghiệp phần mềm, từ đó đề xuất mô hình chuỗi tối ưu. Tác giả chọn ngành này vì đây là một trong những mũi nhọn chủ lực của cách mạng công nghệ 4.0, giúp số hóa các ngành công nghiệp khác và đem lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan. Đặc biệt, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, các tiêu chuẩn y tế phòng dịch được ban hành đã khiến phương thức sản xuất và hành vi mua sắm thay đổi mạnh mẽ theo hướng “không tiếp xúc”. Điều này đã thúc đẩy ngành công nghệ phần mềm phát triển, tạo ra nhiều ứng dụng hỗ trợ sản xuất và mua sắm trực tuyến, đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội. Ngành này cũng mở ra cơ hội phát triển và thoát nghèo cho nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, v.v. Với yêu cầu tiến hóa mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt của ngành, các công ty phần mềm cũng áp dụng chiến lược Sáp nhập và Mua lại (Merger and Acquistion- M&A) để thâu tóm các công nghệ mới nhất, giảm bớt sự cạnh tranh và gia tăng số lượng người dùng. Công nghệ phần mềm cũng là một trong những ngành có số thương vụ và giá trị M&A luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Do đó, tác giả cũng nghiên cứu tác động của hoạt động M&A lên các bộ phận khác trong chuỗi giá trị nội bộ của doanh nghiệp phần mềm để từ đó đưa ra những khuyến nghị phù hợp cho doanh nghiệp cũng như chính phủ. Nghiên cứu sử dụng tài liệu, số liệu thống kê được tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước và quốc tế, tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra mô hình chuỗi giá trị nội bộ tối ưu nhất và các khuyến nghị giúp doanh nghiệp hiệp đồng sức mạnh hiệu quả hậu Sáp nhập và Mua lại.

Tải xuống

Đã Xuất bản

15-12-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Huỳnh Trọng, H. (2022). Nghiên cứu chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp phần mềm và tác động của chiến lược sáp nhập và mua lại lên chuỗi trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(2), 29. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/115

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả