Chuỗi cung ứng xăng dầu Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Nguyễn Huỳnh Trọng Hiếu Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

Từ khóa:

chuỗi cung ứng xăng dầu, khủng hoảng nguồn cung

Tóm tắt

Thị trường xăng dầu Việt Nam là một thị trường phức tạp với nhiều đầu mối quản lý và chính sách luôn đi sau sự biến động trong cung cầu. Đặc biệt, ở những thời điểm nhạy cảm như cuối năm 2022 khi dự trữ ngoại hối về mức thấp nhất và lãi suất ngân hàng tăng cao đột biến, tình trạng thiếu xăng dầu đã lan rộng trên nhiều tỉnh thành khiến người dân phải đi khắp nơi xếp hàng dài để chờ đợi tới lượt mua. Cuộc sống người dân và ngành vận tải bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề và tình trạng này còn kéo dài đến đầu năm 2023. Tác giả nghiên cứu sử dụng tài liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước và quốc tế để tìm ra những các nhân tố ảnh hưởng cũng như những điều bất cập trong chuỗi cung ứng xăng dầu tại Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp giúp chính phủ điều hành thị trường tốt hơn và ngăn ngừa tình cuộc khủng hoảng thiếu hụt xăng dầu tái diễn trong tương lai.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-08-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Huỳnh Trọng, H. (2023). Chuỗi cung ứng xăng dầu Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(4), 9. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/160

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##