Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu về cách phát âm tiếng Nhật của người Việt: Tiếp cận từ ngôn ngữ học so sánh đến ngữ điệu Tải xuống Tải xuống PDF