Nghiên cứu về cách phát âm tiếng Nhật của người Việt: Tiếp cận từ ngôn ngữ học so sánh đến ngữ điệu

từ cách nhìn ngôn ngữ ví von về âm thanh

Các tác giả

  • Hisashi Sakata HUFLIT KHOA DONG DUONG

Từ khóa:

giọng ngôn ngữ, giọng âm tiết, giọng áp lực, dạy học âm thanh ngôn ngữ, PVI

Tóm tắt

Đây là công trình nghiên cứu khám phá bài giảng ngữ âm tiếng Nhật dành cho người Việt Nam học tiếng Nhật với phương pháp tiếp cận ngôn ngữ so sánh tập trung đặc biệt vào nhịp điệu ngôn ngữ. Nhu cầu đối với giáo viên bản ngữ tiếng Nhật tại Việt Nam là để “cải thiện khả năng phát âm” do khó khăn trong việc học ngữ âm tiếng Nhật. Ngoài ra còn có một số lý do thực tế, chẳng hạn như chứng minh kỹ năng thông thạo tiếng Nhật trong các cuộc phỏng vấn xin việc với nhu cầu mạnh mẽ của công dân Việt Nam tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Hiện có rất ít nghiên cứu về bài giảng ngữ âm tiếng Nhật cho người Việt Nam học tiếng Nhật, đặc biệt là trong lĩnh vực ngôn ngữ học so sánh.

Tuy nhiên, nó không được chứng minh nếu các ngôn ngữ trên thế giới có thể được phân chia thành một phân đôi vì không có Nghiên cứu này sử dụng một phương pháp để quan sát nhịp điệu. Tuy nhiên, có một số gợi ý về một phương pháp luận để quan sát nhịp điệu của các ngôn ngữ Chứ không phải là một trong phân đôi mặc dù nhiều nghiên cứu vẫn chỉ khẳng định tính ưu việt của phân đôi. Tuy nhiên, không có thông tin hiện có về việc xây dựng nhịp điệu ngôn ngữ bắt nguồn từ giá trị của PVI. Vì vậy, không có thông tin hiện có như bài viết này viết về việc xây dựng nhịp điệu ngôn ngữ bắt nguồn từ giá trị của PVI. Nghiên cứu này cũng bao gồm sự so sánh không chỉ tiếng Việt và tiếng Nhật, b ut cũng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Một nghiên cứu trước đó đã kết luận “Sự hỗn loạn nhịp điệu ngôn ngữ theo âm tiết tiếng Nhật của người Việt Nhật nói tiếng Nhật là nguyên nhân của nhịp điệu ngôn ngữ theo thời gian âm tiết tiếng Việt”. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, không thể biết cấu tạo của nhịp điệu từ Như vậy, nghiên cứu này khẳng định rằng sự phân đôi không phải là lý do tồn tại của các ngôn ngữ có âm tiết trong tiếng Việt mà thực chất là nguyên nhân của ngôn ngữ có nhịp điệu của người bản ngữ Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

15-12-2022

Cách trích dẫn

Sakata, H. (2022). Nghiên cứu về cách phát âm tiếng Nhật của người Việt: Tiếp cận từ ngôn ngữ học so sánh đến ngữ điệu: từ cách nhìn ngôn ngữ ví von về âm thanh . Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(2), 38. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/116

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##