ChatGPT và khả năng hiểu ngữ cảnh, hồi đáp lời than phiền gián tiếp của người Việt

Các tác giả

  • Lại Thị Minh Đức HUFLIT

Tóm tắt

ChatGPT đã và đang tạo nên cơn bão lớn trong giới công nghệ trên toàn cầu. Khả năng cung cấp phản hồi chất lượng do ChatGPT thực hiện đã khiến không ít người phải ngạc nhiên vì tính chính xác và giá trị hữu ích của nó. Liệu máy móc có thể đọc hiểu tốt đến như vậy những suy nghĩ yêu cầu của người dùng? Bài báo này chúng tôi nghiên cứu việc liệu ChatGPT có hiểu được những phát ngôn than phiền gián tiếp (có tiền giả định và hàm ý thái độ, mang đặc trưng nét văn hóa Việt Nam trong đó) và cách ChatGPT trả lời lại các phát ngôn than phiền ấy (reponse to indirect complaints). Đối với các công ty đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI (chat robo) vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, việc cần phải giải quyết than phiền từ khách hàng một cách chuyên nghiệp và lịch sự là rất quan trọng. Muốn như vậy, ứng dụng phần mềm họ đang sử dụng, ví dụ ChatGPT cần đạt độ chính xác đọc hiểu cảm xúc của người dùng ở mức cao, thông qua phân tích dữ liệu và cách sử dụng ngôn từ biến hóa và linh hoạt.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-08-2023

Cách trích dẫn

Lai Thi Minh, D. (2023). ChatGPT và khả năng hiểu ngữ cảnh, hồi đáp lời than phiền gián tiếp của người Việt. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(4), 1. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/156

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##