Bàn về nội dung cần học của sinh viên ngành Kế toán để tận dụng cơ hội từ nhà tuyển dụng

Các tác giả

  • Thanh Sơn Nguyễn

Tóm tắt

Trong thời đại nền công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra trên toàn thế giới, quá trình dạy và học ở bậc đại học cần phải cải tiến thường xuyên cho phù hợp với thời đại. Sau bốn năm đèn sách ở giảng đường đại học, nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cử nhân chuyên ngành kế toán vẫn không thể tìm được việc hoặc có được việc làm nhưng không đúng với chuyên ngành đã được đào tạo. Trong khi nhu cầu xã hội về kế toán trên thị trường lao động là rất lớn, thì cử nhân kế toán lại không có việc làm. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích những yêu cầu của người sử dụng lao động ở vị trí kế toán, từ đó đưa ra những góp ý cho sinh viên chuyên ngành kế toán để các bạn chuẩn bị hành trang ngay khi ngồi ở ghế giảng đường, giúp sinh viên có thể tự tin ứng tuyển và “làm được” công việc kế toán ngay sau khi tốt nghiệp.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-08-2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. S. (2021). Bàn về nội dung cần học của sinh viên ngành Kế toán để tận dụng cơ hội từ nhà tuyển dụng. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(3), 3. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/39

Số

Chuyên mục

Bài viết