Cơ hội việc làm của cử nhân khối ngành kinh tế và những rủi ro nghề nghiệp hiện nay

Các tác giả

  • Thị Tuyết Như Nguyễn

Tóm tắt

Ngày nay, kinh tế - xã hội phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các cử nhân khối ngành kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nghề nghiệp khó lường. Vì thế, có nhiều thách thức cho các cử nhân kinh tế trong cuộc cạnh tranh để mưu sinh.

Bài viết này trình bày tổng quan về cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của cử nhân khối ngành kinh tế trên thị trường lao động hiện nay tại Việt Nam, đề xuất với Nhà trường và người học có những thay đổi cho phù hợp để sinh tồn và phát triển. Qua đó chia sẻ những kinh nghiệm cho các cử nhân kinh tế những chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo cơ hội, nắm bắt cơ hội và vượt qua những rủi ro nghề nghiệp trên thương trường để thành công.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-08-2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. N. (2021). Cơ hội việc làm của cử nhân khối ngành kinh tế và những rủi ro nghề nghiệp hiện nay. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(3), 22. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/43

Số

Chuyên mục

Bài viết