Impact of e WOM in determining the selection of ecotourism destinations

Các tác giả

  • Hoang D. Sinh Khoa Kinh Tế - Tài Chính, HUFLIT

Tóm tắt

Mục đích
Du lịch sinh thái thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của một điểm đến với tác động tối thiểu đến môi trường. Khách du lịch thân thiện với môi trường muốn tránh carbon footprints bằng cách thực hiện hành vi có trách nhiệm. Các công ty lữ hành cũng khuyến khích khách du lịch thân thiện với môi trường trong các chuyến đi của họ bằng cách củng cố cộng đồng địa phương, tức là, khách du lịch mua các sản phẩm địa phương, tham gia bảo tồn thiên nhiên và nhạy cảm với thiên nhiên. "Khách du lịch bị ảnh hưởng bởi các ý kiến ​​truyền miệng điện tử và điều này đang tăng lên cùng với sự phát triển của văn hóa điện tử." (López, Manuela, & Sicilia., 2014)
Mục đích của bài báo này là xem xét tác động của truyền miệng điện tử (e-WOM) đến quyết định lựa chọn và đến thăm các điểm đến thân thiện với môi trường của khách du lịch.
Bài báo này cũng nghiên cứu cách thức thông tin truyền miệng điện tử (eWOM) ảnh hưởng đến quyết định của khách du lịch theo những cách tích cực và tiêu cực.
Phương pháp
Dựa trên các tài liệu về du lịch và đánh giá của người dùng được chia sẻ trên các blog, trang web mạng xã hội, nhà nghiên cứu dự định sử dụng phương pháp định tính để xem xét tác động của e-WOM trong việc xác định lựa chọn điểm đến du lịch sinh thái. Một đánh giá và xếp hạng không tốt được thực hiện trên các trang web du lịch có thể biến người mua tiềm năng thành người mua không tiềm năng, vì khách du lịch tin rằng ý kiến ​​của mọi người kích hoạt các đánh giá và xếp hạng này. Các đánh giá và xếp hạng do Khách truy cập đưa ra trên các trang web đánh giá Du lịch Toàn cầu sẽ được xem xét để phân tích dữ liệu.
Kết quả
Các đánh giá của người dùng về các thông số khác nhau, tức là những việc cần làm, diễn đàn du lịch, kết quả duyệt điểm đến và chủ đề cho thấy rằng e-WOM có tác động tích cực đến việc xác định các điểm đến thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Trải nghiệm được chia sẻ bởi những người bạn đồng hành và xếp hạng của người dùng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách du lịch. Bằng cách làm theo lời khuyên của những người sử dụng trước đó, khách du lịch hành xử có trách nhiệm và giảm lượng khí thải carbon của họ.
Đóng góp của nghiên cứu
Bài báo góp phần tìm hiểu mối quan hệ giữa các khái niệm về e-WOM, hành vi của khách du lịch, quyết định mua hàng và các điểm đến thân thiện với môi trường. Các yếu tố quyết định này ảnh hưởng lẫn nhau và tác động như thế nào đến việc lựa chọn các điểm đến thân thiện với môi trường?

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2022

Cách trích dẫn

Hoang, S. (2022). Impact of e WOM in determining the selection of ecotourism destinations. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(1), 36. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/83

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##