Định hướng giảng dạy môn văn học Nhật Bản trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Nhật Bản học của Khoa Đông Phương

Các tác giả

  • Phạm Thảo Hương Ly Khoa Đông Phương, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học Tp.HCM

Tóm tắt

Bài viết đề xuất thay đổi một vài chi tiết liên quan đến nội dung, phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra-đánh giá của môn Văn học Nhật Bản, nằm trong khung chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Nhật Bản học của khoa Đông Phương, bắt đầu được áp dụng từ niên khóa 2022-2023. Những đề xuất thay đổi này góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo của khoa theo hướng phù hợp hơn với người học, để môn Văn học Nhật Bản có thể thực sự bổ trợ cho người học trong việc hội nhập văn hóa và phát triển nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời giúp cho việc triển khai môn học đạt được mục tiêu đào tạo đã đề ra.

 

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2022

Cách trích dẫn

Phạm, T. H. L. (2022). Định hướng giảng dạy môn văn học Nhật Bản trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Nhật Bản học của Khoa Đông Phương. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(1), 55. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/108

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##