Lớp diễn Miyal trong múa mặt nạ Bongsan của Hàn Quốc từ góc nhìn văn hóa

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Phương KHOA ĐÔNG PHƯƠNG, TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM

Tóm tắt

Múa mặt nạ Bongsan Talchum là một loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Hàn Quốc. Mỗi lớp diễn là một câu chuyện riêng và không có sự kết nối với câu chuyện khác. Trong đó, lớp diễn Miyal ở chương cuối mang lại nỗi xót xa cho thân phận người phụ nữ trong chế độ đa thê. Tuy nhiên, nếu loại bỏ yếu tố xã hội, qua câu chuyện của Miyal chúng ta sẽ thấy được văn hóa tín ngưỡng của người Korea xưa khi liên hệ với Shaman giáo, là loại hình tín ngưỡng cổ xưa của nhân loại.

Tải xuống

Đã Xuất bản

15-12-2022

Cách trích dẫn

THỊ MINH PHƯƠNG, N. (2022). Lớp diễn Miyal trong múa mặt nạ Bongsan của Hàn Quốc từ góc nhìn văn hóa. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(2), 22. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/118

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##