Phát triển sức mạnh biển của Việt Nam - Những gợi ý từ lý thuyết sức mạnh biển của Alfred Thayer Mahan

Các tác giả

  • Ngô Thị Bích Lan HUFLIT

Tóm tắt

Alfred Thayer Mahan là một sĩ quan và nhà sử học hải quân Hoa Kỳ, người từng được mệnh danh là “chiến lược gia quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong thế kỷ XIX”. Năm 1890 Alfred Mahan đã cho xuất bản cuốn sách “Ảnh hưởng của sức mạnh biển đối với lịch sử, giai đoạn 1660 – 1783”, đưa ra các luận điểm và cơ sở xác định vai trò sức mạnh biển trong sự phát triển và bành trướng sức mạnh của quốc gia. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ phân tích tiềm năng phát triển sức mạnh biển của Việt Nam dựa theo lý thuyết mà Mahan đã đưa ra trong bối cảnh hiện đại. Trên cơ sở đó xác định các ưu điểm và hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm xây dựng và bảo vệ sức mạnh biển của Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-12-2023

Cách trích dẫn

NGÔ, L. (2023). Phát triển sức mạnh biển của Việt Nam - Những gợi ý từ lý thuyết sức mạnh biển của Alfred Thayer Mahan. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(2), 55. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/195

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##