So sánh chức năng của trợ từ ‘-도’ trong tiếng Hàn và phó từ ‘cũng’ trong tiếng Việt

Các tác giả

  • Hoàng Nguyên Phương Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra ý nghĩa và chức năng của trợ từ tiếng Hàn ’-도’. Trên cơ sở so sánh sự giống và khác nhau giữa trợ từ tiếng Hàn ’-도’ và phó từ tương ứng ‘cũng’ trong tiếng Việt, người Việt học tiếng Hàn có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa và chức năng của trợ từ tiếng Hàn ’-도’. Ngoài ra, nghiên cứu này còn giúp người Hàn học tiếng Việt hiểu và sử dụng tốt ý nghĩa cũng như chức năng của phó từ 'cũng' trong tiếng Việt. Trợ từ ’-도’ có nhiều chức năng khác nhau, nhưng trong nghiên cứu này chỉ giới hạn ở một số chức năng chính. Vì vậy, để tiến hành nghiên cứu sâu hơn, cần phải phân tích kỹ lưỡng hơn về từng chức năng lẫn cách sử dụng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2024

Cách trích dẫn

Hoàng, N. P. (2024). So sánh chức năng của trợ từ ‘-도’ trong tiếng Hàn và phó từ ‘cũng’ trong tiếng Việt. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(3), 57. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/200

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả